A A A K K K
для людей із порушенням зору
Поворська громада
Волинська область, Ковельський район

Програма запобігання та протидії домашньому насильству

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       рішення сільської ради

                                                                                   від 08 квітня 2021 року № 6/4

 

 

Програма

запобігання та протидії домашньому насильству і

і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми

в Поворській сільській раді на 2021-2025 роки

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Поворська   сільська  рада

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет  Поворської  сільської  ради

3.

Виконавець програми

Виконавчий комітет   Поворської  сільської ради

4.

Термін реалізації програми

2021 – 2025 роки

5.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

  

 

ІІ. Загальна частина

 

Програма запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми в Поворській сільській раді на 2021-2025 роки розроблена відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» (зі змінами), Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», Закону України «Про протидію торгівлі людьми», Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Сімейного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України  від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», з метою створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; сприяння забезпеченню рівності прав та можливостей жінок і чоловіків; запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги.

 Програма спрямована на вирішення суспільних проблем: насильства в сім’ї, торгівлі людьми, рівноправної участі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах.

У суспільстві спостерігається поширення проявів жорстокості та насильства, що негативно позначається на процесі виховання підростаючого покоління. В умовах збройного конфлікту в країні гостро актуалізувалася проблема домашнього насильства, від якого переважно страждають жінки, діти. Через стрес, викликаний війною, тривогу та психологічний стан демобілізованих учасників бойових дій збільшується кількість сімей, у яких скоюється насильство.

 

ІІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Актуальність розроблення і прийняття Програми з питань підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період з 2021 року по 2025 рік зумовлена необхідністю реалізації сучасної державної політики у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів; формування у молоді пріоритетності сімейних цінностей, відповідального та усвідомленого батьківства, що призведе до зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; уникнення фактів домашнього насильства; створення  умов  для  реалізації   державної політики щодо забезпечення  державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з сімей, що опинились в складних життєвих обставинах, їх соціального  захисту; забезпечення координації діяльності державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері протидії торгівлі людьми; підвищення рівня поінформованості суспільства щодо убезпечення від потрапляння в ситуації торгівлі людьми та отримання допомоги при потраплянні в такі ситуації; впровадження європейських стандартів рівності прав та можливостей жінок і чоловіків.

Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства – одна із важливих умов стабільного розвитку держави на засадах демократії, позитивних змін у суспільстві та його благополуччя, а також запорукою європейської інтеграції країни.

Попри активізацію зусиль держави щодо поліпшення становища підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного розвитку, в країні щорічно, на тлі зменшення кількості населення віком до 18 років, збільшується чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На обліку перебуває 9 сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, в яких виховується 28 дітей, а також 1 дитина-сирота,  8 дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 прийомна сім`я, які проживають на території  Поворської сільської  ради. Одним з чинників, що зумовлює явище соціального сирітства, є збільшення кількості соціально-неблагополучних сімей, які неспроможні виконувати виховну функцію через алкоголізм, наркоманію одного чи обох батьків, насильство в сім’ї тощо.

Профілактика виступає первинним та найбільш ефективним напрямом роботи для протидії негативним суспільним процесам та явищам.

 

IV. Мета і шляхи вирішення завдань Програми

 

          Метою Програми є:

- забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та
демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та
її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей;

- створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому
насильству;

- сприяння забезпеченню рівності прав і можливостей жінок і
чоловіків та впровадження європейських стандартів рівності
у всіх аспектах
життя: політичному, економічному, соціальному та культурному;

- запобігання торгівлі людьми, виявлення осіб,  які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

- забезпечення  державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт
 дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах
, їх соціального  захисту.

Шляхами вирішення завдань Програми є:

 • забезпечення захисту громадян від прямої чи непрямої гендерної дискримінації;
 • забезпечення виконання вимог законодавства в частині відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;
 • проведення заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство;
 • здійснення моніторингу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та надання їм адресної допомоги;
 • запровадження проведення соціальнореабілітаційної та соціально-корекційної роботи з батьками, у яких вилучено дитину, з метою реінтеграції дитини в родину;
- забезпечення пріоритетності влаштування дитини в сім’ю громадян;
- організації інформаційно-роз’яснювальної роботи серед усіх верств
населення, особливо груп «ризику» про причини та наслідки торгівлі людьми
шляхом проведення інформаційних кампаній, за допомогою регіональних та
локальних засобів масової інформації;
- забезпечення комплексної допомоги постраждалим від торгівлі людьми з метою їх реабілітації та реінтеграції в суспільство;

          - проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

         - формування гендерної культури та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка.

 

V. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування  заходів  Програми  здійснюється  за рахунок  коштів місцевого бюджету,  а  також  інших не заборонених  законодавством  джерел.

 

VІ. Очікувані результати

 

Результативними показниками дії  Програми є:

 • зменшення  кількості  дітей, вилучених із сімейного середовища;
 •  збільшення кількості дітей, повернутих у біологічну сім'ю;
 • збільшення кількості дітей, усиновлених громадянами;
 • підвищення рівня престижу сім'ї, популяризація сімейних цінностей та родинних традицій у суспільстві;
 • мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності сім’ї;
 • запобігання трудовій міграції та дистантності сімей;
 • підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, жорстокого поводження;
 • підвищення рівня поінформованості населення щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування у громадян навичок безпечної поведінки;
 • забезпечення належного захисту та надання комплексної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 • створення умов для своєчасного виявлення фактів дискримінації за ознакою статі та забезпечення надання ефективної допомоги постраждалим від дискримінації на всіх рівнях.      

         

 

 

 

VIІ. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет  Поворської сільської ради.

 

 

VІІІ. Заходи програми

 

 

Заходи

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень,

у тому числі за роками

Очікувані результаті

усього

2021

2022

2023

2024

2025

 

1. Реалізація сімейної політики

 

Забезпечення участі дітей пільгових категорій у сімейних та родинних  святах (День сім’ї, День матері, День батька, тощо)

 

         

 

Популяризація культурних та моральних цінностей сім’ї, збереження народних, родинних традицій, залучення органів місцевого самоврядування, громадськості до вирішення проблем сім’ї

 

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо ведення здорового способу життя та безпечної поведінки

У межах виділених коштів

-

-

-

-

-

Поінформованість населення з питань ведення здорового способу життя та безпечної поведінки

 

Забезпечення участі дітей пільгових категорій новорічно-різдвяних святах

 

 

-

-

-

-

-

Створення належних умов для організації дитячого відпочинку в період новорічних свят, атмосфери свята для дітей соціально-незахищених категорій

 

Сприяння проведенню та проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

У межах виділених коштів

-

-

-

-

-

Покращення якості надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводження в сімейних формах виховання

 

Проведення щорічної акції «16 днів проти насильства»

У межах виділених коштів

-

-

-

-

-

Інформування населення з питань протидії насильству в сім’ї, подолання гендерних стереотипів, попередження торгівлі людьми, шляхом проведення інформаційно- роз’яснювальних кампаній

2. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 

Інформаційні заходи з питань формування в суспільстві культури гендерної рівності

У межах виділених коштів

-

-

-

-

-

Подолання гендерних стереотипів, запобігання гендерному насильству та гендерній дискримінації

3.  Протидія торгівлі людьми

 

Поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння  в ситуації торгівлі людьми

У межах виділених коштів

 

 

 

 

 

інформування населення щодо ризиків потрапляння у ситуацію торгівлі людьми, протидії цьому явищу

4. Захист прав дітей

 

Забезпечення організації та проведення рейдів-перевірок умов проживання, виховання дітей з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах. Залучення до рейдів фахівців служби у справах дітей, поліції тощо

         

 

Раннє виявлення сімей з дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах

 

Забезпечення проведення просвітницьких заходів на антинаркоманійну, антиалкогольну, антиСНІДівську, антитютюнову,  правовиховну  тематику серед учнівської молоді та дітей з сімей, що опинились в складних життєвих обставинах

У межах виділених коштів

 

 

 

 

 

Зменшення кількості  дітей, вилучених з сімейного середовища, рання профілактика злочинів та правопорушень серед дітей та підлітків

 

Забезпечення участі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, в екскурсіях, туристичних походах, святкових заходах до Міжнародного дня захисту прав дітей, дня святого Миколая

         

 

Створення належних умов для організації дитячого відпочинку,   атмосфери свята для дітей соціально-незахищених категорій

 

Забезпечення ведення електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб, що бажають узяти їх на виховання та обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

У межах виділених коштів

-

-

-

-

 

Створення умов для надання поновленої  інформації про дітей, які мають підстави для влаштування в сім’ю

 

 

Сприяння створенню та функціонуванню прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей

Не потребує коштів

-

-

-

-

 

Сприяння розвитку сімейних форм виховання

Усього

         

 

 

                         

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь