A A A K K K
для людей із порушенням зору
Поворська громада
Волинська область, Ковельський район

Програма для кривдників

                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     рішення сесії Поворської сільської ради

                                                                        від 01 травня 2023 року № 27/14

Програма для кривдників на 2023-2026 роки Поворської сільської ради

Розроблено на основі Типової програми для кривдників, затвердженої Наказом Міністерства соціальної політики України № 1434 від 01.10.2018 року

Мета програми – корекція агресивної поведінки осіб, які вчинили домашнє насильство, або належать до груп ризику щодо його вчинення, сприяння зміні насильницької поведінки кривдника, формування соціально-прийнятних норм та гуманістичних цінностей.

Предметом корекції є поведінка осіб, які чинять домашнє насильство або належать до груп ризику щодо його вчинення.

Об’єктом корекції є кривдники, що направленні на проходження корекційної програми рішенням суду чи за власною ініціативою.

Програма має універсальну структуру, орієнтована на потреби та запити осіб, які вчиняють домашнє насильство, спирається на науково-педагогічні принципи освіти дорослих (пріоритет на індивідуальний підхід  до змісту навчання, системність, усвідомлення процесу особистісних змін, актуалізація їх результатів, розвиток потреби у подальшому самовдосконаленні).

         Програма побудована на використанні широкого спектра різних форм, методів та технік активного навчання дорослих з метою якісного засвоєння інформації та відпрацьовування необхідних навичок, невідкладного використання на практиці знань та вмінь, готовність осіб, які вчинили домашнє насильство отримувати допомогу та підтримку у вирішенні сімейних проблем, бажання докладати власних зусиль, високу емоційну уключеність у процес навчання, самодисципліну і самосвідомість.

         Після проходження навчання особи, які вчинили домашнє насильство  поглиблять знання про: поняття «домашнє насильство» та «насильство за ознакою статі», їх прояви та наслідки; позитивні стосунки між членами родини, правила поведінки в сім’ї, відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі; побудову стосунків на взаєморозумінні та поваги між чоловіком і жінкою, дітьми; основи здорового способу життя; фактори впливу на розвиток агресивної поведінки, вплив гендерних стереотипів щодо ролей жінки та чоловіка на стосунки в родині,

 а також вдосконалюють уміння:

 - визначення незадоволених власних потреб, які викликають агресію та   прояви гніву та шляхи задоволення потреб ненасильницьким способом;

 -розпізнавати спускові механізми вияву агресії;

-контролю власних емоцій;

-висловлення власних почуттів вербально;

-аналізу власного ставлення до членів сім’ї;

-формувати особистісний ресурс, який дозволяє повірити в себе, власні сили;

-виявляти нові можливості для турботи про себе та інших;

-розуміти свої власні кордони та кордони інших людей;

-формувати відкритість у стосунках дітей та дорослих;

-опановувати конструктивні поведінки реакцій;

-використовувати соціально придатні форми поведінки;

-розвивати комунікативні навички;

-навички самоконтролю та саморегуляції ефективної взаємодії і способу поведінки в сім’ї;

-реалізовувати власні очікування соціально-прийнятними шляхами;

-використовувати нові способи поведінки;

-визначати перспективні цілі та формувати життєві плани соціально прийнятним шляхом.

Фахівцями, що реалізують дану програму можуть бути практичні психологи, соціальні педагоги та інші фахівці, які пройшли спеціальну підготовку, навчання та мають досвід роботи з особами, що вчиняли насильство в сім’ї та такими, що відносяться до груп ризику щодо вчинення насильства в сім’ї, а також який має базові знання, вміння та навички із соціальної роботи:

- навички ведення випадку;

- проведення інтерв’ювання;

- вивчення індивідуальних потреб.

 

Фахівці, залучені до реалізації Програми, зобов’язані дотримуватися етичного та професійного кодексу. Крім обов’язкової підготовки, особам, які матимуть право впроваджувати Програму, необхідно займатися самоосвітою та підвищувати власний професійний рівень.

Фахівці працюють в межах своєї компетенції і при необхідності можуть рекомендувати або запрошувати до участі спеціалістів, що мають вищий рівень кваліфікації (психотерапевтів, психіатрів).

Фахівці, які впроваджують Програму, повинні:

-усвідомлювати мотиви, які спонукають їх до роботи в цій сфері;

-демонструвати високий рівень самоусвідомлення;

-навчатись і розвиватись на основі особистого та професійного досвіду;

-демонструвати готовність до постійного особистого і професійного розвитку;

-демонструвати розуміння основних теоретичних перспектив боротьби з домашнім насильством та способів передачі відповідної інформації.

Для всіх фахівців базове навчання включає навчання в таких сферах:

 -обізнаність з проблемою домашнього насильства;

- шляхи захисту прав постраждалих від домашнього насильства, в тому числі дітей;

-нормативно-правова база у сфері протидії домашньому насильству;

-проблеми залежностей та співзалежностей;

-розуміння процесу змін;

-оцінка та управління ризиками.

Принципи роботи з особами, які чинили домашнє насильство.

Фахівці, які реалізують програму для кривдників, повинні керуватися такими принципами:

-         дотримання прав та свобод людини, що полягає у наданні допомоги кривднику;

-         недопущення дискримінації, що полягає в тому, що кривдник має право на отримання послуг незалежно від статі, віку, віросповідання, національної приналежності, соціального статусу тощо;

-           гуманізм - утвердження  норм поваги, доброзичливого і неупередженого ставлення до кожної особистості, виключення примусу і насильства над собою;

-           конфіденційность - інформація, отримана в процесі проведення роботи, відомості про особисте та сімейне життя громадян, не підлягають свідомому або випадковому розголошенню;

-           компетентність - фахівець чітко визначає і враховує кордони власної компетентності;

-           наступність, системність і послідовність - дотримання цих принципів сприятиме уникненню відхилень, що можуть виникнути в ході роботи, за допомогою постійного аналізу явищ і процесів, коригуючої діяльності фахівця, членів мульти дисциплінарної команди;

-           толерантність - яка є основою моральної культури фахівця, відображенням і проявом любові до людей, отримання цього принципу дозволяє здійснювати керівництво діями клієнта, тактовно та коректно вказувати на помилки та недоліки.

Характеристика Модульної Програми 1 :

Тривалість  3 місяці.

Періодичність проведення занять не менше 1 заняття в тиждень.

Закрита група - до 5 осіб.

Діагностика - 2 сесії по 2 години.

Групова робота - 12 сесій по 2 години.

Індивідуальна робота - 1 година з кожним учасником (5 робочих годин тренера).

Сімейне консультування (за бажанням учасника програми)—1  година з сім’єю кожного учасника (5 робочих годин тренера) за бажанням учасника програми.

Орієнтовний тематичний  план

 № з/п

 

 

 

1

Етап: Соціально-психологічна діагностика та планування корекційної роботи

 

Вид роботи

Кількість годин

Примітка

1 .1

Діагностика:

-проведення первинного інтерв’ювання

-проведення психодіагностики

-вивчення соціальних обставин

2 години

 

1.2

Укладання контракту

Створення позитивної мотивації до заняття та зниження емоційної напруги

2 години

 

1.3

Робота з документами

1 година

 

2

 Етап: Усвідомлення та формування моделі ненасильницької поведінки

Вид роботи

Кількість годин

Примітка

2.1

Замкнене коло насильства. Види насильства

2 години

Лекція

2.2

Сім’я. Деструктивні сім’ї

2 години

-//-

2.3

Маски та ролі

2 години

-//-

2.4

Залежність. Види залежності

2 години

-//-

2.5

Співзалежність

2 години

-//-

2.6

Емоції. Контроль

2 години

-//-

2.7

Агресія

2 години

-//-

2.8

Конфлікт

2 години

-//-

2.9

Насильство над дітьми

2 години

-//-

2.10

Потреби особистості та їх ієрархія

2 години

-//-

2.11

Кордони особистості

2 години

-//-

2.12

Здорові партнерські стосунки

2 години

-//-

3

Етап: Оцінка впливу наданих послуг. Підсумок

3.1

Індивідуальна робота (за запитом учасника)

 

1 година

з кожним учасником (5 робочих годин тренера)

3.2

Сімейне консультування (за бажанням учасника програми)

1 година

з кожним учасником (5 робочих годин тренера)

3.3

Повторна діагностика

1 година

 

3.4

Завершення контракту. Рекомендації

1 година

 

3.5

Робота з документами, підведення підсумків

2 години

 

 

ВСЬОГО:

35-43 годин

 

 

Характеристика Модульної Програми 2 :

Тривалість  6 місяців.

Періодичність проведення занять не менше 1 заняття в тиждень.

Відкрита група - до 10 осіб, які пройшли Модульну Програму 1.

Групова робота - 24 сесії по 1 година 30 хв.

Індивідуальна робота з учасником програми—1  година з кожним учасником 1 раз в тиждень  (10 робочих годин тренера).

Індивідуальна робота з членами сім’ї  учасника програми — за запитом.

Орієнтовний тематичний  план

1

Індивідуальна робота

Вид роботи

Кількість годин

Примітка

1.1

Індивідуальна робота з учасником програми:

-механізми саморегуляції емоційного стану

-робота з травмами

-робота з ПТСР

-робота з переживанням втрат

-робота за запитом (порушення сну, сексуальна сфера…)

1  година з кожним учасником

До 10 робочих годин тренера в тиждень

 1.2

Індивідуальна робота з  членами сім’ї  учасника програми, спрямована на налагодження здорових стосунків між членами родини та формування нових навиків поведінки:

-для дружин: механізми саморегуляції емоційного стану тривожності, страху; робота з травмами, робота з ПТСР, робота з переживанням втрат, робота за запитом (порушення сну, сексуальна сфера…)

-для дітей: арт-терапія, казко терапія, лялько терапія та інше

 

1 година (за запитом)

До 10 робочих годин тренера в тиждень

2

Групова робота

2.1

Особистий щоденник спостереження емоцій

1 година 30 хв

Лекція з практичними вправами

2.2

Модель позитивних змін. Мотивація

1 година 30 хв

Лекція з практичними вправами

2.3

П’ять ключів причин та мотивів

1 година 30 хв

Лекція

2.4

Процеси переживання втрат

1 година 30 хв

-//-

2.5

Почуття Сорому

1 година 30 хв

-//-

2.6

Почуття Страху

1 година 30 хв

-//-

2.7

Почуття Вини

1 година 30 хв

-//-

2.8

Практики прощення

1 година 30 хв

-//-

2.9

Конфлікт і залежність

1 година 30 хв

-//-

2.10

Секс і тверезість

1 година 30 хв

-//-

2.11

Кордони особистості

1 година 30 хв

-//-

2.12

Здорові партнерські стосунки

1 година 30 хв

-//-

3

Підсумки

3.1

Завершення контракту. Рекомендації учасникам

1 година

 

3.2

Робота з документами, підведення підсумків

2 години

 

3.3

Моніторинг та оцінка ефективності досягнутих результатів учасників Модульної Програми 1 та 2

 

Протягом року

 

ВСЬОГО:

23-41 годин

 

 

Характеристика Модульної Програми 3 :

Тривалість  12 місяців.

Цільова група: особи,  які пройшли Модульну Програму 1 та 2 та потребують психологічної підтримки

Періодичність проведення занять не менше 1 заняття в тиждень

Групова робота - 24 сесії по 2 години в повному обсязі Модульної  Програми 1 та 2

Індивідуальна робота з учасником програми — за потреби.

Відкрита група самопідтримки – кількість учасників не обмежена, тривалість до 6 місяців. Тренер присутній в ролі спостерігача та проводить аналіз зміни поведінки учасників. Мета роботи групи — надання інформаційної та моральної підтримки своїм членам. Основний спосіб проведення часу в  групі — розповідь когось із учасників про свої проблеми й одержання підтримки від інших членів групи, обмін практичними навиками та власним досвідом боротьби з агресивною поведінкою та насильством в сім’ї.

Завершення Модульної програми 3, буде вважатися успішним, якщо за період роботи кривдники усвідомлять тяжкість наслідків насильницької поведінки, збережуть сімейні стосунки в форматі партнерських, власним прикладом навчатимуть своїх дітей здоровим патернам спілкування та надаватимуть рекомендації особам, що чинять насильство в сім’ї щодо проходження корекційної програми.

 Заступник сільського голови                                                            Михайло НИКИТЮК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь